Projekti za mladino in otroke

Projekt “Rastem s knjigo” za osnovnošolce

Projekt vsako leto organizirajo Ministrstvo za kulturo, Javna agencija za knjigo in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Izvajamo ga splošnoizobraževalne knjižnice v sodelovanju z osnovnimi šolami. V projektu sodelujejo sedmi razredi osnovnih šol, ki so ciljna skupina projekta. V knjižnici za otroke organiziramo obisk in spoznavanje knjižnice, pogovor o knjigah in podelitev knjig izbranega slovenskega avtorja. Namen projekta je knjižnično-informacijsko opismenjevanje, motivacija za branje leposlovnih del, s ciljem približati izvirno slovensko leposlovje vsakemu sedmošolcu.

Projekt “Rastem s knjigo” za 1. letnike

Projekt je namenjen dijakom prvih letnikov srednjih šol in ga organizirajo Javna agencija za knjigo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Ministrstvo za kulturo v sodelovanju s splošnimi knjižnicami in srednjimi šolami. Izvedemo ga splošnoizobraževalne knjižnice v sodelovanju s srednjimi šolami. V projektu sodelujejo dijaki prvih letnikov srednjih šol, ti so tudi ciljna skupina.

Devetošolci v knjižnici

Cilj projekta je spoznavanje celotne knjižnice, s poudarkom na ogledu oddelka za odrasle, kamor bodo bodoči srednješolci zahajali po knjižnično gradivo. Projekt organizira knjižnica sama, spoznavanje knjižnice vodijo mladinske knjižničarke. Ciljna skupina so devetošolci trboveljskih osnovnih šol.

Biblopedagoške ure

Bibliopedagoške ure so v naši knjižnici zasnovane zelo široko, njihova vsebina temelji na dogovoru s pedagoškimi delavci. Organizira jih knjižnica, mladinske knjižničarke na svojo pobudo ali pobudo Vrtca Trbovlje ali lokalnih osnovnih šol, v ta okvir sodi tudi obisk knjižnice s starši, ki lahko poteka na mladinskem oddelku knjižnice ali v enoti Dom svobode. Bibliopedagoške ure so namenjene tako predšolskim kot vseh osnovnošolskim otrokom – ti so naša ciljna skupina. Namen tovrstnih srečanj je spoznavanje knjižnice in dejavnosti, ki potekajo v knjižnici, seznanjanje s knjižničnim gradivom in postavitvijo gradiva v knjižnici. Približamo jim informacije, ki so na voljo v knjižnici ali dostopne preko nje.

Mednarodne pravljične urice

Mednarodno pravljično uro izvajamo v sodelovanju z Zavodom za mladino in šport Trbovlje. Pravljico skupaj preberejo in predstavijo naše mladinske knjižničarke in mladi, ki so v Trbovlje prišli iz tujine v okviru mednarodnih izmenjav, ki jih organizira Zavod za mladino in šport Trbovlje. Namen pravljice je otrokom približati tuje jezike in kulture ter poglobiti sodelovanje med lokalnimi javnimi zavodi. Ciljna skupina so predšolski otroci in otroci prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja osnovnih šol.

Gost pripoveduje

Predvidoma eno sredo v mesecu namenjamo gostom, ki pokažejo interes in pridejo otrokom k nam prebrati pravljico. Gost je lahko kdor koli. Ciljna skupina so predšolski otroci in otroci prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja lokalnih osnovnih šol. Cilj je otrokom približati različne bralne tehnike oz. različne stile in načine pripovedovanja ter jim predstaviti čim več zanimivih ljudi iz lokalne skupnosti.

Najljubša knjiga poletja

Izbor najljubše knjige poletja poteka v organizaciji Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje. Ima več ciljnih skupin, vse so vezane na obiskovalce mladinskega oddelka, torej so to predšolski otroci in osnovnošolci. Izbor moje naj knjige poteka med poletnimi počitnicami, torej julija in avgusta. V začetku septembra objavimo seznam petih najljubših knjig po izboru naših mladih obiskovalcev. Namen je mladim približati knjigo in ugotavljanje ter spremljanje njihovega bralnega okusa.

Noč v knjižnici – noč z Andersenom

Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje se je pridružila knjižnicam po Evropi, ki na poseben način obeležijo oziroma praznujejo svetovni dan knjig za otroke in rojstni dan pravljičarja H. C. Andersena. V noči z Andersenom sodelujejo knjižnice širom po svetu. Koordinator dogodka je Knjižnica Bedricha Buchlovana na Češkem. Naš program oblikujemo sami, ciljne skupine so: predšolski otroci, osnovnošolci, srednješolci, študenti. Zadnji dve skupini sta vabljeni v glavnem kot dopolnitev k programu, torej kot sodelujoči. Tu se srečata knjižnica in številne kulturne ustanove v občini. Namen je promocija branja, spoznavanje knjižničnega gradiva, razvijanje kritičnega mišljenja o branju in kulturi, promocija knjižnice in sodelovanje z drugimi ustanovami v Trbovljah. V letu 2022 projekta ne bomo izvedli, pač pa ga bomo ponovno nadomestili z avtorskim projektom Knjižničar za eno noč.

Buklžur

Projekt smo prvič izvedli v šolskem letu 2009/2010 in ker je pri srednješolcih in njihovih mentorjih naletel na dober odziv, z njegovo izvedbo nadaljujemo tudi v tem šolskem letu. Projekt »Buklžur« je namenjen srednješolcem in učencem devetih razredov osnovnih šol, njegov cilj pa je v mladih prebuditi veselje do branja in spodbuditi radovednost ob spoznavanju novih knjig in tematik. »Buklžur« se odvija v prostorih Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje, dijaki pa klepetajo o vsebini različnih knjig in v živo spoznavajo tudi nekatere slovenske pisatelje, ilustratorje in druge ustvarjalce, ki delujejo na področju kulture. V njem pa sodelujejo vse tri zasavske srednje šole in tudi vse osnovne šole v občini Trbovlje.

Zabava igrač

Knjižnica želi prirediti nočne zabave za plišaste igrače, in sicer na mladinskem oddelku, s čimer poskuša pri otrocih že v rosnih letih vzbuditi ljubezen do branja. Zadeva bi potekala takole: Otroci prinesejo najljubšega plišastega prijateljčka v knjižnico, najbolje je izbrati igračo, na katero so otroci še posebej navezani. Knjižničarke otroke skupaj z najljubšo igračo vključijo v bralno urico. Zatem je čas, da otroci zaželijo lahko noč in se poslovijo – toda svojega plišastega prijateljčka pustijo v knjižnici, kjer se bo zabaval in tudi prespal. Ko se vrata knjižnice zaprejo, zaposleni razpostavimo igrače, kakor, da se te neznansko zabavajo, ter jih sproti fotografiramo. Plišaste živalce pozirajo, kakor da izbirajo knjigo s police in drug drugemu berejo in skupaj listajo slikanico. Uporabljajo vse mogoče zabavne pisarniške pripomočke. V knjižnici se bralna zabava zavleče pozno v noč. Po vseh nočnih podvigih, jih knjižničarke skrbno pokrijemo, da se lahko igrače dobro naspijo. Ko se otroci vrnejo po svoje igrače, si lahko ogledajo fotografije, kako zelo se plišasti prijateljčki zabavajo. Posnetke bomo objavljali na Facebook in Instagram profilu knjižnice. Z nočnimi zabavami želimo povečati zanimanje za branje. Ko otroci vidijo svoje plišaste igrače, da prebirajo knjige, si tudi sami zaželijo brati skupaj z njimi. Strokovnjaki pravijo, da bi takšni programi lahko prispevali h gladkemu prehodu od pasivnega branja k aktivnemu, kar je ključno, da otrok sam od sebe poseže po knjigi in bere, ne da bi mu moral brati kdo od staršev. In prav to otroci najbolj potrebujejo, mar ne? Radi jim prebiramo pravljice, vemo pa tudi, da morajo sami od sebe poseči po knjigah. Vsi se zavedamo, kako ključnega pomena so bralni programi. Otrok ne spodbujamo k branju zgolj tako, da jim beremo, temveč iščemo nove, zanimive načine, kako jih spodbuditi, da bodo brali tudi sami.