Dobrodelnost v naši knjižnici

Javni zavodi, med katere sodijo tudi splošne knjižnice, s svojim delovanjem vplivajo na celotno družbo oz. na vsakega posameznika. Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje je kulturno, sprostitveno in izobraževalno središče in tudi komunikacijsko in socialno središče skupnosti. Zavedamo se, da obstoj knjižnice, ki je nihče ne potrebuje, nima pomena. Živimo v neprijaznih časih, v obdobju, zaznamovanem z gospodarsko krizo, ko je tudi knjiga dobrina, ki si je ne more privoščiti vsakdo. Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje tako teži k odpiranju in podajanju roke prebivalcem lokalnega prostora, v katerem deluje. Zavedamo se, da majhni koraki vodijo k velikim spremembam, k spremembam, ki so namenjene celotni lokalni skupnosti in njeni strukturi ter širše. V luči vsega zapisanega poudarjamo tudi dobrodelnost, solidarnost in pomagamo kjer lahko, na način, ki je znotraj našega delovnega “procesa” mogoč. Skupaj z Območnim združenjem Rdečega križa Trbovlje že vrsto let organiziramo zbiranje dobrin za trboveljske otroke in posameznike v stiski, odzovemo pa se tudi na potrebe drugih v našem lokalnem prostoru in širše ter v okviru izvedb humanitarnih in dobrodelnih akcij pomagamo v okviru lastnih zmožnosti ter ozaveščamo o stiskah in tegobah, ki so prisotne v našem okolju.

Pregled dobrodelnih akcij, ki smo jih izvedli v knjižnici Trbovlje