Domoznanstvo

DELUJEMO LOKALNO

 

 • Spoznavanje zbirke domoznanskega gradivo

V knjižnični čitalnici pripravljamo vodeno spoznavanje domoznanske zbirke, namenjeno vsem, ki bi radi izvedeli več o Zasavju in o gradivu, ki opisuje zgodovinsko, kulturno in socialno dogajanje v naših krajih. V okviru predstavitev naprošamo vse zainteresirane, ki imajo doma gradivo o Zasavju in ga ne potrebujejo več, da nam gradivo podarijo, in s tem omogočijo povečanje naše domoznanske zbirke. Srečanja potekajo po predhodnem dogovoru

 • Premična zbirka

Premično zbirko knjižničnega gradiva imamo v Domu upokojencev Franca Salamona. V njej so knjige in revije, ki so namenjene knjižnični izposoji v omenjenih ustanovah. Za knjige skrbijo knjižničarji in osebje ustanov. Gre za kakovostno obliko preživljanja časa v domu za ostarele in v bolnišnici. Zbirko v domu obnavljamo mesečno.

 • Beremo na kuolmkišti

Je bralna značka za odrasle, s katero smo začeli jeseni 2015. S projektom »Beremo na kuolmkišti« želimo udeležence seznaniti s Knjižnico Toneta Seliškarja Trbovlje in jih spodbuditi k branju in obiskovanju knjižnice. Kdor želi sodelovati pri projektu, se mora vanj včlaniti – vpis k sodelovanju poteka vsako leto septembra na oddelku za odrasle. Ko se udeleženci vključijo v projekt, dobijo zgibanko s seznamom priporočenih knjig in z nekaj vprašanji oz. temami, na katera morajo odgovoriti. Vsak udeleženec iz seznama priporočenega gradiva izbere pet knjig – ko jih prebere, je uspešno zaključil naše »bralno potovanje«, oddati pa mora tudi izpolnjeno zgibanko projekta. S srečanji zaključimo aprila, v maju pa izpeljemo tudi zaključno prireditev (v čitalnici knjižnice), na kateri podelimo priznanja za osvojitev bralne značke za odrasle in za otroke. Seznam priporočenega knjižnega gradiva se vsako leto spremeni. Vedno je tematsko obarvan in šteje 30 naslovov.

 • Menjalnica knjig – knjižne st’laže

Na poličkah menjalnic knjig najdete knjige iz knjižnice, ki so bile odpisane. Vabimo vse, da dodajo kakšno svojo, ki je ne potrebujejo več. V menjalnicah menjamo knjige, revije in časopise. Knjige so na voljo brez evidence izposoje. Za urejenost menjalnic na 12ih lokacijah skrbi Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje. Gradivo dopolnjujemo enkrat mesečno ali po potrebi.

 • Beseda ples glasba

V sodelovanju z Glasbeno šolo Trbovlje v enem večeru združimo plesno-glasbeno in knjižno-besedno umetnost. Besedila, ki jih berejo zaposleni v knjižnici, prostovoljci, plesalci GŠ Trbovlje in plesna skupina VDC Zagorje interpretirajo s plesnimi gibi, pospremijo pa jih lokalni glasbeniki z živo glasbo. Dogodek izvedemo vsako leto februarja, na gledališkem odru Delavskega doma Trbovlje.

 • Beremo pred knjižnico

V poletnih mesecih za obiskovalce knjižnice pripravimo dogajanje tudi pred knjižnico. Obiskovalcem so na voljo ležalniki, knjige, revije, brošure, ki jih lahko prebirajo v prijetnem hladu, ki ga nudi senčnik.

PROJEKT DOMOZNANSTVA

 

 • Knjižnična domoznanska skupina Pr` Bukmandeljci

Skupina je zaživela v letu 2013, srečanja skupine pa potekajo enkrat mesečno, od septembra do maja. Skupina je odprtega tipa in se ji lahko pridružijo vsi, ki jih zanimata trboveljska zgodovina ter etnološko-kulturna dediščina in menijo, da lahko na kakršen koli način prispevajo k njuni ohranitvi. Na srečanjih pretresamo posameznike, katerih zgodbe bi želeli ohraniti in o katerih menimo, da bi jih morali poznati tudi izven Trbovelj. O takšnih osebah sestavimo prispevke, ki jih nato objavimo v spletnem Biografskem leksikonu celjskega in zasavskega območja. Cilj srečanj je ohranjanje in beleženje dogodkov in oseb, ki so v Trbovljah delovali in ponesli sloves Trbovelj celo izven njegovih meja. Namen srečanj je tudi povezovanje lokalne javnosti s knjižnico in njenimi zaposlenimi.

 • Domoznanski večeri – Po Trbovljah s kumerati

V okviru knjižničnih domoznanskih večerov se v naši knjižnici predstavljajo domači, lokalni ustvarjalci z različnih področij in društva. Skozi pogovor z bibliotekarko predstavimo njihovo delovanje, ustvarjanje, cilje in želje. Večeri se odvijajo nekajkrat letno.

 • Galerija in izložbeno okno

V galeriji in izložbenem oknu knjižnice lahko spremljate dejavnosti posameznikov, zavodov, društev in drugih institucij v Trbovljah. Postavitev poteka v dogovoru s knjižnico in praviloma traja mesec dni.

 • Knjižničarji Knjižnice Trbovlje priporočamo

Na spletni strani knjižnice zaposleni predstavljamo svoj bralni okus in vam v branje priporočamo knjige, ki so se dotaknile nas. Kratka predstavitev knjige zajema opis vsebine in predstavitev avtorja, predloge menjamo tedensko. V letu 2022 bodo naši predlogi objavljeni tudi v občinskem časopisu Srčno Trbovlje.

 • S Trboveljčani med knjige

S projektom želimo udeležence seznaniti s knjižnico in jih spodbuditi k branju in obiskovanju knjižnice. Vsake tri mesece bomo k sodelovanju povabili znanega oz. zaslužnega Trboveljčana ali Trboveljčanko, ki bo sestavil seznam dvajsetih najljubših knjig. Knjige bodo na razstavnem prostoru obiskovalcem na voljo za izposojo. Vsak konec leta bomo ustvarili sezname, ki bo na voljo članom in obiskovalcem knjižnice, ki bodo iskali nasvete za branje. Projekt je zaživel poleti 2017.

SPOMINSKA ZBIRKA TINETA LENARČIČA

 

V Knjižnici Toneta Seliškarja Trbovlje smo decembra 2018 odprli spominsko knjižno zbirko Tineta Lenarčiča.  Zbirko, v katero je uvrščenih več kot 750 knjig, ki jih je gospod Lenarčič prebiral in nekatere izmed njih tudi napisal, sta otvorila županja Občine Trbovlje, Jasna Gabrič, ter Marko Lenarčič. Knjižnici Toneta Seliškarja Trbovlje sta jih v imenu družine podarila sinova Marko in Matevž Lenarčič. Knjige so v prostorih knjižnice dostopne in za ogled na voljo vsem, ki bi z njihovo pomočjo želeli spoznati (ali pa obuditi spomine na) Gospoda –  z veliko začetnico, ki je bil človek dejanj, prepričan, da so Trbovlje mesto, katerega zgodovina je vredna,  da se ohrani za  mlajše generacije. Za slednje je Tine Lenarčič vsekakor poskrbel z vsemi knjigami, ki jih je napisal.