Mladinski oddelek

Delavnice in igralnice

Tonček Knjigoljub

Tonček Knjigoljub je maskota že lokalno prepoznavnega »tekmovanja« za osvojitev bralnega priznanja Tončka Knjigoljuba za začetke branja. Poteka od šolskega leta 2002/2003. K sodelovanju vedno povabimo vse starejše skupine Vrtca Trbovlje ter prve in druge razrede osnovnih šol. Namen Tončka Knjigoljuba je predvsem branje staršev oz. skrbnikov otrokom, spodbujanje razvoja bralne pismenosti, pa tudi povezovanje vrtca, šole, knjižnice in domačega okolja. Ciljna skupina so predšolski otroci, osnovnošolci prvih dveh razredov ter njihovi starši.

Pravljične ure

Namen uric je prijetno druženje v knjižnici, razvijanje domišljije, sposobnosti poslušanja in koncentracije, spoznavanje otroških literarnih del, ter knjig in knjižnice na splošno. Ciljna skupina so predšolski otroci in otroci prve triade osnovnih šol.

(vse oblike pravljičnih uric se izvajajo tudi v virtualnem okolju)

Glasbeno-pravljične ure; plesno-pravljične urice

Potekajo v sodelovanju z Glasbeno šolo Trbovlje. Sodelujejo učitelji in učenci Glasbene šole Trbovlje in mladinski knjižničarji. Prepletamo besedo z glasbo, zvoki, gibanjem, plesom in spoznavamo pisano besedo in glasbila ter gibalne tehnike. Ciljna skupina so predšolski otroci in otroci prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja osnovnih šol, hkrati pa tudi odrasli – starši otrok ali njihovi spremljevalci.

Ustvarjalne delavnice

Namen delavnic je poleg ustvarjalnega druženja tudi razvoj ročnih spretnosti, razvijanje domišljije in ustvarjalnosti ter spoznavanje strokovnega otroškega knjižničnega gradiva. Uporabljamo različne likovne tehnike in ustvarjamo z različnimi barvami ter materiali. Ciljna skupina so otroci prve in druge triade osnovnih šol.

Slovenski knjižnično-muzejski MEGA kviz

Izvajalci projekta so MKL, Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo v sodelovanju s Pedagoško sekcijo pri Skupnosti muzejev Slovenije in vse splošne knjižnice v Sloveniji v sodelovanju z osnovnimi šolami, Skupnost muzejev Slovenije z vsemi muzeji in galerijami, Turistična zveza Slovenije. Kviz po navadi poteka med poukom, lahko pa ga skupaj rešujemo tudi v knjižnici. Kviz je sicer dostopen na spletni strani www.megakviz.si ., ciljna skupina so osnovnošolci. Namen je spodbuditi učence in dijake k interdisciplinarnemu delu pri pouku v povezavi s knjižnico in muzejem.

Knjižničar za en dan in en večer

Projekt je avtorski in je namenjen osnovnošolcem, njegov cilj pa je pritegniti otroke v knjižnico, jim jo predstaviti, jih seznaniti z delom knjižničarjev, knjižničnim redom, postavitvijo gradiva, itd. Udeleženci knjižničnim delavcem pomagajo pri urejanju knjižnega gradiva, Igroteke in Tončkove sobice.

Knjižničar za eno noč

Projekt je avtorski in je namenjen osnovnošolcem, njegov cilj pa je pritegniti otroke v knjižnico, jim jo predstaviti, jih seznaniti z delom knjižničarjev, knjižničnim redom, postavitvijo gradiva, itd. Udeleženci knjižničnim delavcem pomagajo pri urejanju knjižnega gradiva, Igroteke in Tončkove sobice ter v knjižnici tudi prespijo.