Izjava o dostopnosti

Spletišče Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje https://knjiznica-trbovlje.si/ je skladno s standardom SIST EN 301 549 V3.2.1, ki je predpisan z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18, 95/21 – ZInfV-A, 189/21 – ZDU-1M in 18/23 – ZDU-1O, ZDSMA) na ravni AA po Standardih za dostopnost spletnih vsebin WCAG 2.1.

Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje, zavezanec po ZDSMA, ugotavlja ustrezno skladnost spletišča z zahtevami ZDSMA na podlagi analiz dostopnosti spletnega mesta strokovnih izvajalcev NSIOS certifikata spletne dostopnosti.

Čeprav se trudimo za optimalno dostopnost našega spletišča, so nekatere vsebine formalno-pravne narave nedostopne za uporabnike bralnika zaslona, zato, ker so objavljene kot skenirani PDF dokumenti. Omenjene vsebine se nahajajo na spodnjih povezavah. V kolikor želi uporabnik te vsebine v njemu dostopni obliki, nas lahko kontaktira po elektronski pošti: knjiznicatrb@trb.sik.si ali na telefonski številki: +386 (0)3 56 25 710.

Ker smo konec aprila 2024 končali z večjo prenovo spletišča, so nekateri grafični elementi še lahko brez alternativnih besedil za slepe uporabnike, vendar bodo ta dopolnjena do konca leta 2024.

1. Povratne informacije

Za pridobitev posameznih dostopnih vsebin s spletne strani Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje ter za informacije o dostopnosti samega spletišča lahko pišete na poštni naslov:

Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje
Ulica 1. junija 19
1420 Trbovlje
ali na elektronski naslov: knjiznicatrb@trb.sik.si

2. Nadzorni organ

Nadzor nad izvajanjem določb Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA) opravlja:

Inšpektorat za informacijsko družbo
Davčna ulica 1
1000 Ljubljana
e-naslov: gp.irsid@gov.si

3. Priprava Izjave o dostopnosti

Aktualna izjava je bila pripravljena 29. aprila 2024 na podlagi strokovnih analiz dostopnosti, ki so bile opravljene v okviru NSIOS certifikata spletne dostopnosti s strani strokovnega izvajalca Zavoda Beletrina.