Oddelek za odrasle

LITERARNI PROJEKTI

 

 • Literarni krožek

Literarni krožek je projekt, ki združuje ljudi, ki radi berejo in o branem radi poklepetajo. Ciljna skupina so upokojenke in upokojenci in drugi odrasli, ki imajo radi pisano besedo, slovenski jezik in knjige na splošno. Med druženjem delimo mnenja o prebrani literaturi in spoznavamo slovenske pisatelje, pesnike in druge ustvarjalce s področja kulture. Udeleženci se pod vodstvom mentorice srečujejo enkrat mesečno
med septembrom in aprilom.

 • Literarne uganke za odrasle

Uganke pripravimo ob posebnih praznikih (npr. dan splošnih knjižnic, slovenski kulturni praznik) knjižničarke in knjižničarji na oddelku za odrasle. Z literarnimi nagradami skušamo obiskovalcem približati raznovrstno knjižno gradivo, tako leposlovno kot strokovno, in jih seznaniti s knjižnimi novostmi, ter aktualnimi lokalnimi in mednarodnimi dogodki. Ciljna skupina so člani in obiskovalci knjižnice oz. oddelka za odrasle.

 • Priložnostne razstave gradiva k aktualni tematiki

Na oddelku za odrasle ob različnih priložnostih ponudimo na ogled in v izposojo izbrano gradivo, ki predstavi določeno tematiko. Namen te dejavnosti je približati gradivo – tudi strokovno – obiskovalcem knjižnice, vzpostaviti stik med našo zbirko in obiskovalci ter širiti vedenje o tem, kaj naša zbirka vsebuje.

 • Mavrična bralnica

Cilj projekta je varovancem VDC ponuditi varno in toplo okolje ter sproščeno vzdušje, kraj oz. skupino za druženje, kjer lahko preživljajo del svojega prostega časa. Cilj posamičnih srečanj je udeležence pritegniti k branju in jim s pomočjo prebiranja krajših zgodb ter literarnih del za mladino (oz. ene same daljše zgodbe) pokazati čarobni svet branja, knjig ter ustvarjanja ob prebranem, slišanem. S pogovorom o prebranem jih želimo pripraviti do aktivnega razmišljanja o prebranem, slišanem in jih hkrati spodbuditi, da čustva in misli ob prebranem izrazijo tudi na druge načine in ne le verbalno – npr. z gibi, slikanjem, risanjem, petjem … S projektom jim želimo tudi približati knjižnico kot ustanovo, njene zaposlene in jih seznaniti z dejavnostmi, ki jih pripravljamo in jih v te dejavnosti morebiti tudi vključiti. S projektom smo začeli jeseni 2019.

SPODBUJAMO BRANJE

 

 • Glasno branje

Vsem uporabnikom knjižničnih storitev, ki sami ne zmorejo ali ne želijo prebrati izbranega gradiva, nudimo pomoč pri branju oz. jim beremo namesto njih. Za termin branja se lahko (tako posamezniki kot skupine) dogovorijo po predhodni najavi. Beremo tako v prostorih knjižnice kot tudi na drugi izbrani lokaciji.

 • S knjigo v kino

V sodelovanju z Delavskim domom Trbovlje organiziramo premiere filmov in pogovore z njihovimi ustvarjalci. Dogodki se večkrat letno izvajajo v kino dvorani Kina Trbovlje.

 • S knjigo na kavo

V sodelovanju z Delavskim domom Trbovlje mesečno izvajamo pogovorne/literarne večere v prenovljeni »kavarni« Delavskega doma Trbovlje.

 • Bukvarne

Na bukvarnah ponudimo obiskovalcem knjižnično gradivo, ki je iz naše knjižnične zbirke odpisano. Ponudimo tudi knjige, ki jih prinesejo obiskovalci in jih ne uvrstimo v knjižnično zbirko. V prostorih knjižnice in v enoti Dom svobode so knjige na Bukvarni obiskovalcem na voljo celo leto. Posebna Bukvarna pa poteka dvakrat letno, ob slovenskem kulturnem prazniku in Dnevu slovenskih splošnih knjižnic – ob teh priložnostih ponudimo še več knjižnega gradiva. Ciljna skupina so vsi odrasli in mladi, namen Bukvarne pa je razdelitev knjig in sodelovanje med knjižnico in drugimi ustanovami ter posamezniki.

RAČUNALNIŠKO OPISMENJEVANJE

 

 • Tečaj COBISS/OPAC in mCOBISS in uporabe aplikacije Audibook.

Udeleženci so ob koncu tečaja usposobljeni za samostojno iskanje gradiva v programih in aplikacijah in za samostojno podaljševanje ali rezervacijo knjižničnega gradiva.

 • Tečaj uporabe pametnih naprav

Cilj programa je popularizirati in spodbuditi splošno računalniško pismenost in rokovanje s sodobno tehnologijo med starejšimi odraslimi zbuditi spoznanja o prednosti njihove uporabe ter hkrati ponuditi osnovno usposabljanje, ki omogoča aktivno vlogo v informacijski družbi. Ciljna skupina so starejši odrasli, ki računalnika še niso uporabljali in si želijo pridobiti temeljno znanje za delo z njim in posamezniki, ki računalniško znanje že imajo, a bi ga želeli obnoviti ali nadgraditi.

 • Računalniške urice

Cilj programa je popularizirati in spodbuditi splošno računalniško pismenost med starejšimi odraslimi, omogočiti vsem uporabo osebnega računalnika in zbuditi spoznanja o prednosti njegove uporabe in hkrati ponuditi osnovno računalniško usposabljanje, ki omogoča aktivno vlogo v informacijski družbi. Ciljna skupina so starejši odrasli, ki računalnika še niso uporabljali in si želijo pridobiti temeljno znanje za delo z njim in posamezniki, ki računalniško znanje že imajo, a bi ga želeli obnoviti ali nadgraditi.