Spodbujamo branje

S knjigo v kino

V sodelovanju z Delavskim domom Trbovlje organiziramo premiere filmov in pogovore z njihovimi ustvarjalci. Dogodki se večkrat letno izvajajo v kino dvorani Kina Trbovlje.

S knjigo na kavo

V sodelovanju z Delavskim domom Trbovlje mesečno izvajamo pogovorne/literarne večere v prenovljeni »kavarni« Delavskega doma Trbovlje.

Glasno branje

Vsem uporabnikom knjižničnih storitev, ki sami ne zmorejo ali ne želijo prebrati izbranega gradiva, nudimo pomoč pri branju oz. jim beremo namesto njih. Za termin branja se lahko (tako posamezniki kot skupine) dogovorijo po predhodni najavi. Beremo tako v prostorih knjižnice kot tudi na drugi izbrani lokaciji.

Bukvarne

Na bukvarnah ponudimo obiskovalcem knjižnično gradivo, ki je iz naše knjižnične zbirke odpisano. Ponudimo tudi knjige, ki jih prinesejo obiskovalci in jih ne uvrstimo v knjižnično zbirko. V prostorih knjižnice in v enoti Dom svobode so knjige na Bukvarni obiskovalcem na voljo celo leto. Posebna Bukvarna pa poteka dvakrat letno, ob slovenskem kulturnem prazniku in Dnevu slovenskih splošnih knjižnic – ob teh priložnostih ponudimo še več knjižnega gradiva. Ciljna skupina so vsi odrasli in mladi, namen Bukvarne pa je razdelitev knjig in sodelovanje med knjižnico in drugimi ustanovami ter posamezniki.