Računalniško opismenjevanje

Tečaji uporabe bibliografskih aplikacij

Udeleženci so ob koncu tečaja usposobljeni za samostojno iskanje gradiva v programih in aplikacijah COBISS/OPAC, Biblos in Audibook ter za samostojno podaljševanje ali rezervacijo knjižničnega gradiva s pomočjo aplikacije mCOBISS.

 

Tečaji uporabe pametnih naprav

Cilj programa je popularizirati in spodbuditi splošno računalniško pismenost in rokovanje s sodobno tehnologijo med starejšimi odraslimi zbuditi spoznanja o prednosti njihove uporabe ter hkrati ponuditi osnovno usposabljanje, ki omogoča aktivno vlogo v informacijski družbi. Ciljna skupina so starejši odrasli, ki računalnika še niso uporabljali in si želijo pridobiti temeljno znanje za delo z njim in posamezniki, ki računalniško znanje že imajo, a bi ga želeli obnoviti ali nadgraditi.

Računalniške urice

Cilj programa je popularizirati in spodbuditi splošno računalniško pismenost med starejšimi odraslimi, omogočiti vsem uporabo osebnega računalnika in zbuditi spoznanja o prednosti njegove uporabe in hkrati ponuditi osnovno računalniško usposabljanje, ki omogoča aktivno vlogo v informacijski družbi. Ciljna skupina so starejši odrasli, ki računalnika še niso uporabljali in si želijo pridobiti temeljno znanje za delo z njim in posamezniki, ki računalniško znanje že imajo, a bi ga želeli obnoviti ali nadgraditi.