Literarni projekti

Literarni krožek

Literarni krožek je projekt, ki združuje ljudi, ki radi berejo in o branem radi poklepetajo. Ciljna skupina so upokojenke in upokojenci in drugi odrasli, ki imajo radi pisano besedo, slovenski jezik in knjige na splošno. Med druženjem delimo mnenja o prebrani literaturi in spoznavamo slovenske pisatelje, pesnike in druge ustvarjalce s področja kulture. Udeleženci se pod vodstvom mentorice srečujejo enkrat mesečno
med septembrom in aprilom.

Literarne uganke za odrasle

Uganke pripravimo ob posebnih praznikih (npr. dan splošnih knjižnic, slovenski kulturni praznik) knjižničarke in knjižničarji na oddelku za odrasle. Z literarnimi nagradami skušamo obiskovalcem približati raznovrstno knjižno gradivo, tako leposlovno kot strokovno, in jih seznaniti s knjižnimi novostmi, ter aktualnimi lokalnimi in mednarodnimi dogodki. Ciljna skupina so člani in obiskovalci knjižnice oz. oddelka za odrasle.

Priložnostne razstave gradiva k aktualni tematiki

Na oddelku za odrasle ob različnih priložnostih ponudimo na ogled in v izposojo izbrano gradivo, ki predstavi določeno tematiko. Namen te dejavnosti je približati gradivo – tudi strokovno – obiskovalcem knjižnice, vzpostaviti stik med našo zbirko in obiskovalci ter širiti vedenje o tem, kaj naša zbirka vsebuje.

Mavrična bralnica

Cilj projekta je varovancem VDC ponuditi varno in toplo okolje ter sproščeno vzdušje, kraj oz. skupino za druženje, kjer lahko preživljajo del svojega prostega časa. Cilj posamičnih srečanj je udeležence pritegniti k branju in jim s pomočjo prebiranja krajših zgodb ter literarnih del za mladino (oz. ene same daljše zgodbe) pokazati čarobni svet branja, knjig ter ustvarjanja ob prebranem, slišanem. S pogovorom o prebranem jih želimo pripraviti do aktivnega razmišljanja o prebranem, slišanem in jih hkrati spodbuditi, da čustva in misli ob prebranem izrazijo tudi na druge načine in ne le verbalno – npr. z gibi, slikanjem, risanjem, petjem … S projektom jim želimo tudi približati knjižnico kot ustanovo, njene zaposlene in jih seznaniti z dejavnostmi, ki jih pripravljamo in jih v te dejavnosti morebiti tudi vključiti. S projektom smo začeli jeseni 2019.